Afgelopen woensdagavond pleitten bijna dertig insprekers voor behoud van het Landgoed De Oude Tempel in Soesterberg dat bedreigd wordt door plannen voor woningbouw. Vanwege het enorme aantal aanmeldingen moest de geplande Opiniërende Raadsvergadering verplaatst worden en hebben de raadsleden tot middernacht geluisterd naar argumenten en alternatieven van burgers en deskundigen die het historisch waardevolle bos willen behouden. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering organiseerde het Comité Landgoed de Oude Tempel vorige week een wandeling door het bos voor alle raadsleden van wie er, zo bleek, velen zelf nooit voet in het eeuwenoude bos hadden gezet. En toch moet er volgende week gestemd worden over het door de Raad van State vernietigde en inmiddels aangepaste bestemmingsplan. Op 8 juni wordt de verplaatste Opiniërende Raadsvergadering alsnog gehouden en op 11 juni stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast of keurt het af.

Maar dat laatste is slechts schijn. 

Na een indrukwekkende stille tocht afgelopen vrijdag waarbij in de stromende regen iedere boom in het bos beschermd werd door een inwoner van Soesterberg met bloem en die gefilmd werd door SBS6, sprak wethouder Nermina Kundic in het programma Hart van Nederland de volgende woorden: “Overal waar je wil bouwen zijn omwonenden het er vaak niet mee eens, maar dit is de plek waar we al heel lang met elkaar van plan zijn om dat te doen en dat gaan we gewoon doorzetten.” Dit is op zijn minst een bijzondere uitspraak te noemen aangezien de Besluitvormende Raadsvergadering nog moet plaatsvinden en getuigt daarnaast van weinig inlevingsvermogen in de burgers van Soesterberg die de oude bosgroeiplaats willen behouden. Met haar opmerking zette wethouder Kundic tevens de raadsleden van de gemeente Soest neer als machteloze pionnen en maakte zij het inspreken van afgelopen woensdag tot een schertsvertoning. 

Dit werd zaterdag nog eens bevestigd toen in een openbaar document van de gemeente met betrekking tot de bouwplannen de volgende tekst bleek te staan: “Vaststelling bestemmingsplan Oude Tempel. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Oude Tempel worden de gebreken gerepareerd. Het bestemmingsplan is op 11 juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.” 

Daarmee wordt de hele Besluitvormende Raadsvergadering van komende week een farce. Deze werkwijze waarbij Soest alle democratische regels aan de laars lapt, leidde zaterdagavond tot heftige verontwaardiging op social media. “Misleiding”, “doorgestoken kaart”, “bedrog”, “schandalig” en “minachting van de burger” waren slechts enkele reacties. 

Het miljoenentekort van de Provincie Utrecht dat alleen opgelost kan worden door woningen te bouwen en de financiële strop om de nek van de gemeente Soest blijken belangrijker dan het luisteren naar de burgers en het behouden van een waardevol landgoed. Zo belangrijk dat voordat Stemming van de Raad überhaupt heeft plaatsgevonden, de uitslag met datum in de toekomst al vast en online staat. 

Dit alles leidt ertoe dat het vertrouwen van de Soesterbergse burger in de gemeente Soest tot een dieptepunt is gezakt. “Wij zijn alle vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging kwijt, wij hebben die mensen gekozen, ze zitten er voor ons en dankzij ons, dit is onbegrijpelijk en gaat geheel in tegen alles waar democratie voor staat en dat zullen wij naar buiten brengen”, aldus een lid van het actiecomité. Het comité bezint zich op vervolgstappen.